Falina Twój Partner w Programach CAD i CAM
email: info@falina.pl
tel +48 22 296 78 98

SharkCAD Pro

Polska wersja językowa
Program CAD na MAC i PC

Program 3D CAD jakim jest SharkCAD Pro jest wszechstronnym rozwiązaniem, który zrewolucjonizował rynek światowy modelowania 3D poprzez łatwość tworzenia prototypów, 3D drukowania, renderowania, animacje, a wszystko to jest dostępne w jednym produkcie. Dodatkowo SzarkCAD Pro zapewnia bogatą gamę wymiany formatów danych co ułatwia kooperacje pomiędzy wieloma użytkownikami i firmami.

Modelowanie 3D

Shark jest to profesjonalny program 3D CAD, który zawiera szeroki wachlarz poleceń 3D do tworzenia powierzchni, brył czy mesh:

 • Asocjatywne modelowanie NURBS
 • Drzewo Historii
 • Bezpośrednia edycja zaprojektowanych modeli
 • Stałe i zmienne zaokrąglenia i fazy
 • Automatyczny szkic z modelu 3D
 • Renderowanie i animacje
 • Skręcenia, wycięcia, operacje boolean, skorupy
 • Wiele innych…

SharkCAD Pro PL polecenia
Profesjonalny program CAD

Shark przekazuje użytkownikom narzędzia do projektowania 2D oraz do modelowania 3D bryłowego, powierzchniowego i mesh. To użytkownik decyduje czego chce użyć i kiedy. Zestawy narzędzi do modyfikacji utworzonych modeli wewnątrz programu, czy edycja bezpośrednia importowanych modeli gwarantuje satysfakcje z każdym powierzonym zadaniem projektowym. Zwieńczeniem sukcesu jest dodatkowo połączenie technik mesh z klasycznym modelowaniem bryłowym. Wszystkie te elementy pracują w najnowocześniejszych algorytmach CAD.

Kliknij w jeden z przycisków, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami:

Wiele programów zapewnia, ze można się ich szybko nauczyć. Jednak tak naprawdę tylko kilka programów, to umożliwia. SharkCAD Pro jako profesjonalny program CAD nie tylko gwarantuje nadzwyczajne możliwości projektowania, ale został tak stworzony, aby każdy mógł się go szybko nauczyć i przelać swoje pomysły na dane cyfrowe. Kluczem do szybkiej nauki jest interfejs użytkownika, powiadomienia, podpowiedzi, materiał filmowy zawarty w programie, czy stronach internetowych oraz polski podręcznik z ćwiczeniami.

Program 3D CAD przedstawia model silnika wykonany w SharkCAD Pro
Model silnika

Subdivision do Nurbs

Polecenie SubD do NURB zamienia zbiór czworokątnej siatki mesh w precyzyjne powierzchnie NURB lub bryły, dzięki temu tworzy się pomost łączący te techniki projektowania i potwierdza, że jest to zintegrowany program 3D CAD. Dzięki temu można rozpocząć pracę z modelowaniem mesh i przejść na modelowanie bryłowe i korzystać z wszelkich dostępnych klasycznych poleceń bryłowych.

Subdivision i Nurb w SharkCAD Pro
Model rajdówki zabawki
wykonany w zintegrowany programie 3D CAD

Modelowanie mesh i zamiana na bryłę z asocjatywnością

Translatory AutoCAD™, CATIA™, czy SolidWorks™

SharkCAD Pro zawiera translatory umożliwiającę wymianę danych z wieloma programami. W programie można importować pliki graficzneAdobe™ Illustrator™, BMP, EPS, i JPEG. Również dostępny jest import plików Mesh: OBJ, 3DS, FACT, STL, RAW, SketchUp™, VRML, a dodatkowo eksport do 3D PDF. Do przenoszenia precyzyjnych danych można posługiwać się formatami: IGES, STEP, SAT, AutoCAD™, Rhino™ 3D, Pro/E™*, VDA*, CATIA™*, SolidWorks™*, SolidEdge™*, NX™*, ParaSolids™* i Inventor™*.
*Formaty dostępne dla wersji PC SharkCAD Pro.

Renderowanie

W SharkCAD użytkownik może cieszyć się zaawansowanym renderingiem. Do codziennej pracy użytkownik otrzymuję bogatą bibliotekę materiałów oraz przydatne narzędzia do utworzenia realistycznego wyglądu.

 • Biblioteka Materiałów
 • Biblioteka Tła HDR
 • Biblioteka Tła i Naklejek
 • Tworzenie własnych materiałów i bibliotek
 • Renderowanie częściowe i całego obszaru
 • Renderowanie do pliku z dowolną rozdzielczością
Scena Renderwoania wykonana w programie 3D CAD
Scena wykonana przez Pana J.Bukowski w programie 3D CAD

Drukowanie 3D

ViaCAD Pro został wyposażony w bardzo przydatne narzędzia do wersyfikacji druku 3D. Dzięki temu po zaprojektowaniu modelu pod wydruk na drukarce 3D użytkownik może sprawdzić, czy będzie to możliwe do wykonania.

 • Analiza druku
 • Analiza normalnych
 • Analiza zwisów
 • Analiza grubości
 • Animacja wycinków
 • Dodawanie wsporników
 • Optymalny rozkład

Animacja wycników w programie cAD

Jeszcze większe możliwości pracy z modelami STL, mesh w powiązaniu z modułem PowerPack.

Wiązania geometryczne i relacje

W SharkCAD Pro v11 użytkownik ma do dyspozycji paletę poleceń z wiązaniami geometrycznymi. Dzięki nim mamy możliwość tworzenia parametrycznego szkicu już od podstaw. Program 3D potrafi automatycznie wykryć relacje geometryczne przy czym użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe wiązania, które może nadawać według uznania:

 • Wiązanie geometryczne automatyczne
 • Wiązanie geometryczne poziome
 • Wiązanie geometryczne pionowe
 • Wiązania geometryczne wspólne
 • Wiązanie geometryczne styczne
 • Wiązanie geometryczne prostopadłościenne
 • Wiązanie geometryczne równoległe

 • Wiązanie geometryczne odsunięcia
 • Wiązanie geometryczne równości
 • Wiązanie geometryczne blokady
 • Wiązanie geometryczne koncentryczne
 • Wiązanie geometryczne symetryczne
 • Wiązanie geometryczne punktu środkowego
 • Wiązanie geometryczne współliniowości

Jaki wybrać program 3D CAD do nauki?

Jaki wybrać program CAD do nauki jest często zadawanym pytaniem od osób z którymi rozmawiamy. W przypadku wyboru programu SharkCAD Pro proponujemy wsparcie techniczne, podręcznik drukowany w języku polskim, samouczki wewnątrz programu jaki i spora ilość filmów dostępnych w internecie. Z doświadczenia naszych użytkowników możemy przekazać informacje, że program jest intuicyjny i można go się szybko nauczyć dlatego zachęcamy do bezpłatnych testów programu. W razie wszelkich wątpliwości kontaktu z nami poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny. Proponujemy również szkolenia on-line jaki i u użytkowników.

Wersja test SharkCAD Pro
SharkCAD profesjonalny program CAD 3D