Techniki modelowania, które występują w świecie projektantów można podzielić na różne grupy. Naszym zdaniem najłatwiej je sklasyfikować względem sposobu tworzenia geometrii, czyli:

Modelowanie bryłowe

Modelowanie bryłowe w programach CAD jest jedną z bazowych sposobów tworzenia elementów 3D. Użytkownik tworzy pełne modele 3D z prymitywów lub z podstawy 2D. Geometrię płaską np. narysowanej w ViaCAD 2D możemy zamienić na modele 3D np. w ViaCAD Pro korzystając między innymi z takich poleceń jak:

  • Wyciągana bryła
  • Obrotowa bryła
  • Wiedziona bryła po jednej krawędzi lub wielu
  • Bryła z profili
  • i jeszcze kilku innych
Techniki modelowania na bryłach w programach cad
Polecenia Bryłowe ViaCAD

Podsumowując należy pamiętać, że techniki modelowania na bryłach są spójną, matematycznie obliczalną techniką i dzięki temu bardzo intuicyjną w tworzeniu.

Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce modelowanie bryłowe.

Techniki modelowania na powierzchniach

Modelowanie powierzchniowe w systemach CAD są kolejną grupą bardzo popularnego sposoby jednak mniej parametrycznego niż algorytm bryłowy. Daję to jednak możliwość pracy bardziej swobodnej „nieograniczonej” matematycznymi powiązaniami ja funkcje brył. Poniżej przedstawiamy przykładową ilustrację z poleceniami dostępnymi w naszym programie.

Techniki modelowania na powierzchniach w programie CAD
Polecenia powierzchniowe w ViaCAD

Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce modelowanie powierzchniowe

Modelowanie CAD organiczne Subdivision

Jako kolejny sposób modelowania warto wskazać projektowanie oparte na siatce wielokątów. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, które nie miały jeszcze nigdy do czynienia z programami CAD. Naszym zdaniem wystarczy obejrzeć parę samouczków i można w krótkim czasie osiągnąć niesamowite rezultaty prac. Generalnie techniki modelowania organicznego polegają na swobodnym przeciąganiu siatki mesh, co daje użytkownikowi prawdziwą władzę nad modelem.

Pasek poleceń modelowania CAD 3D techniką organiczną Subdivision.
Polecenia modelowania organicznego w ViaCAD

Dodatkowe informacje można znaleźć na podstronie modelowanie organiczne.

Techniki modelowania łączone

Czy jest więc możliwe modelowanie bryłowo powierzchniowe lub powierzchniowo bryłowe, a może cichlibyśmy pracować z techniką opartą na siatce wielokątów i brył?

Tak, techniki modelowania można łączyć, a często jest to dla projektanta duże ułatwienie ponieważ są detale, które można najłatwiej narysować przy pomocy określonej konkretnej techniki projektowania. Jednak czy użytkownik będzie wstanie łączyć te sposoby zależy dużo od posiadanego programu CAD. W serii SharkCAD projektant może łączyć wszystkie te techniki dlatego najbardziej doświadczonych modelerów zachęcamy do korzystania z programu CAD SharkCAD.