Modelowanie Powierzchniowe

Wszechstronne Narzędzia Tworzenia Swobodnych Powierzchni

Modelowanie powierzchniowe w w programie CAD Shark bazuje powierzchniach “Non Uniform Rational B-Splines” w skrócie NURBS. Dzięki temu program umożliwia bardzo dokładne modelowanie przy zagwarantowaniu utworzenia najbardziej wymagających kształtów. Program zawiera wiele technik i poleceń umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu.
Narzędzia powierzchniowe SharkCAD


  • Płaszczyzna
  • Powierzchnia siatkowa
  • Powierzchnia łagodna
  • Powierzchnia zamknięta


  • Powierzchnia obrotowa
  • Powierzchnia wyciągana
  • Powierzchnia wiedziona
  • Powierzchnia rurowa

Pogrubianie Powierzchni

Precyzyjne narzędzie pogrubiania powierzchni umożliwia szybką zamianę elementu w bryłę.
Użytkownik może wskazać całą powierzchnię lub pojedynczą ścianę.
Pogrudbianie powierzchni


Scalanie, Naprawa i Zamiana Powierzchni na Bryłę

Dostępne funkcje umożliwiają zszycie pojedynczych ścian i zamianę powierzchni na bryłę.
Zaawansowane funkcje umożliwiają próbę naprawy mniej dokładnie utworzonych powierzchni z innych programów CAD.
Scalanie powierzchni i zamiana na model bryłowy


Wypełnianie i Zakrywanie Otworów

Modelowanie powierzchniowe zawiera specjalistyczne polecenia umożliwiają domykanie, wypełnianie, zakrywanie powierzchni tworząc jednolitość przyległych ścian.
Wypełnianie otworów w cadzie

G1/G2

Program zapewnia ciągłość pomiędzy ostrymi krawędziami.
Gładkie łączenie powierzchni


Analiza Powierzchni

Pełna kontrola nad tworzonymi powierzchniami jest zapewniona dzięki wizualizacji np. zebra.
Analiza ciągłości powierzchni


Asocjatywność Projektowania Powierzchni

Powierzchnie są powiązane z tworzącymi je krzywymi i przypisanymi im parametrami. Zmiana krzywych automatycznie zmieni powiązane zależne powierzchnie.
Modelowanie w SharkCAD

Modelowanie Bryłowe

Potrzebujesz modelowania bryłowego? Nic trudnego, już w ViaCAD jest gama dostępnych poleceń. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej modelowanie bryłowe.

Modelowanie Mesh Czworokątny STL

Chciałbyś modelować z siatki czworokątów swobodnie przeciągając wyciągając modyfikując siatkę mesh to seria ViaCAD Pro i SharkCAD są tym czego potrzebujesz.  Dodatkowe informację znajdują się również na stronie modelowanie organiczne siatki czworokątów.