Obróbka 2D jak programować maszyny CNC?

Obróbka 2D na maszynach CNC i jej programowanie jest dostępne dla użytkownika w oprogramowaniu SmartCAM, a dokładnie już w module Production Milling. Użytkownik ma do wyboru polską lub angielską wersję językową. Przed zakupem programu jest możliwość użyczenia bezpłatnej wersji do testów. W tym czasie proponujemy darmowe samouczki pdf, filmy instruktażowe oraz nagrania z modelami użytkownika. Dodatkowo zachęcamy do subskrypcji naszego kanału CAM na YouTube. Jednocześnie udzielamy wsparcia technicznego poprzez telefon, e-mail lub połączenia on-line.

Co to jest obróbka 2D?

Obróbka 2D określa możliwości frezowania w programie CAM i na maszynach CNC. Programista kontroluje dwie osie jednocześnie plus jedną oś ustawczą. Oznacza to, że ścieżka narzędzia i kod CNC dla ruchów liniowych i kołowych jest zwykle w płaszczyźnie XY na wybranej jednej głębokości. Na podstawie takiego ruchu może być generowany G-kod. Przykład takiej pracy można również obejrzeć na naszym blogu CAD CAM.


Obróbka 2D Frezowanie 2D
Obróbka 2D w programie CAM SmartCAM

Jakie zastosować strategie w programowaniu maszyn CNC?

W programie SmartCAM jest do wyboru pełen wachlarz procesów, operacji, strategii wspierających programowanie maszyn CNC. Służą do utworzenia ruchu narzędzia na podstawie modelu CAD, a następnie wygenerowanie kodu na maszynę CNC.

Frezowanie 2D kieszeni w popularnym programie CAM.
Frezowanie 2D Kieszeni

Proces Kieszeni

Jest to ścieżka narzędzia, która służy do usuwania materiału z wnętrza pojedynczego zamkniętego profilu lub grupy zamkniętych profili kieszeni.

Dla tego procesu dostępne są różne strategie: W jedną stronę, Spirala, Zygzak, czy Morficzna. Dodatkowo można określić grupę wysp, których należy unikać, czyli nie frezować.


Frezowanie 2D przy użyciu systemu CAM renomowanej marki SmartCAM
Frezowanie 2D Otwarty Profil

Proces Otwarty Profil

Jest to ścieżka narzędzia, która służy do usuwania materiału od zewnętrznej strony detalu.

Jest to szczególnie przydatna ścieżka jeśli możemy zacząć frezować model od zewnętrznej strony ponieważ nasze narzędzie ma łagodne dojście do materiału i mniej zużywa się narzędzie.


Obróbka 2D do zdjęcia warstwy wierzchniej materiału na frezarkach
Obróbka 2D Planowanie

Proces Planowania

Jest to ścieżka, która służy do zbierania wierzchniej warstwy materiału.

Dla tego procesu dostępne są różne strategie: Ofset, W jedną stronę, Spirala, Zygzak, czy Morficzna. Dodatkowo można określić grupę wysp, których należy unikać, czyli nie frezować.


Strategia profil w camie.
Obróbka 2D Profil

Proces Profil

Jest to ścieżka, która umożliwia wiele przejść lub pojedyncze przejście po krzywej zamkniętej lub otwartej

Ta obróbka 2D jest również przydatna kiedy chcemy wyciąć jakiś kształt np. z płyty.


Definiowanie wejść wyjść obszarów obróbkowych przy pomocy programu CAM.
Frezowanie 2D Regiony

Proces Regiony

Jest to ścieżka, której obszary do obróbki są zdefiniowane przez regiony.

Proces ten wymaga przygotowania regionów obróbkowych opisanych krzywymi na podstawie, których program wie co ma obrabiać i z jakiej strony może frezować.


Frezowanie 2D resztek, pozostałości po wcześniejszej, poprzedniej operacji większym narzędziem.
Proces Resztek

Operacje Resztek

Funkcja udostępnia obróbkę materiału nie usuniętego większym frezem w poprzednim lub aktywnym procesie.

Procesy w programie SmartCAM zawierają w sobie opcje resztek, dzięki temu użytkownik znacznie skraca czas ponownej obróbki. Frezowanie 2D obróbek resztek sprawia, ze narzędzie pracuje tylko w materiale jeszcze nieusuniętym.


Obróbka 2D wgłębna służy do zbierania zgrubnego w szybkim czasie ruchem pionowym materiału.
Obróbka Wgłębna

Strategia Wgłębna

Obróbka wgłębna usuwa naddatek z przedmiotu, tworząc serię zagłębień w
osi Z.

Strategia wgłębna przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia potrafi bardzo szybko zebrać materiał. Jest to technika zgrubna.


Cykl trochoidalny sprawdzi się w trudno obrabialnych materiałach.
Strategia Trochoidalna

Obróbka Trochoidalna

Obróbka tworzy okrągłe ruchy wzdłuż wybranego profilu.

Strategia często jest używana przy trudno obrabialnych materiałach zwłaszcza jeśli nie chcemy, aby narzędzie weszło całą swoją szerokością w materiał.


Wiercenie Gwintowanie w CAM
Wykonanie otworów w programie CAM

Otwory

Program umożliwia tworzenie otworów o różnym stopniu skomplikowania.

Tworzenie otworów jest dostępne we wszystkich modułach programu SmartCAM.
Otwory mogą być tworzone na różne sposoby, poprzez wskazanie współrzędnych punktu, czy poprzez wykrycie cech. Program dzięki cechom rozpozna czy otwory są przelotowe, czy nie przelotowe.
Wiercenie, gwintowanie nie będzie już stanowić problemu nie zależnie od ich ilości w detalu.

Która najlepsza symulacja, weryfikacja i analiza obróbki w programie CAM?

Cięcie 2D i symulacja, analiza i kontrola trajektorii narzędzia w symulatorze CAM.
Weryfikacja w programie CAM

Każdy moduł w SmartCAMie posiada rozbudowaną symulację wykonywanej obróbki.

Ścieżkę narzędzia można zweryfikować z przygotówką, mocowaniem lub bez, w zależności od potrzeb. Po włączeniu półfabrykatu, model z przygotówką, jest aktualizowany podczas każdego ruchu narzędzia.

System kontroli kolizji sprawdza, czy ruch szybki lub posuw nie przechodzi przez przygotówkę, mocowanie czy oprawkę. Problematyczne sytuacje mogą zostać oflagowane i wyraźnie zaznaczone podczas weryfikacji. Cięcie 2D jest cały czas analizowane przez algorytm weryfikacji.

Weryfikacja może obejmować standardowe i niestandardowe narzędzia i uchwyty.

Półfabrykat może zostać zapisany i wczytany do kolejnej symulacji jak model początkowy, co znacznie przyśpiesza analizę obróbkową.

Symulacja w programie CAM SmartCAM