Falina Twój Partner w Programach CAD i CAM
email: info@falina.pl
tel +48 22 296 78 98

SmartCAM

Program CAM jaki wybrać do CNC?

Program CAM, jaki wybrać do maszyn CNC? Zastanawiając się nad tym należy zadać sobie pytanie:

Czy ścieżka i jej kształt są dla Ciebie istotne?

Prawie każdy program CAM umożliwia importowanie danych CAD, rysowanie geometrii i tworzenie automatycznych operacji ścieżki narzędzia i oczywiście w SmartCAMie można również to zrobić.

Ale co jeśli dodatkowo potrzebujesz:

 • Edytować utworzoną ścieżkę narzędzia jak rysunki CAD?
 • Automatycznie zamieniać geometrię CAD na ruch narzędzia?
 • Zmienić kolejność ścieżki narzędzia?
 • Ingerować w utworzone procesy i edytować je?
 • Tworzyć własne makra i automatyzować programy?
 • Prosto i szybko zmieniać postprocesory?

Więc jeśli musisz to mieć, a ścieżka i jej kształt są dla Ciebie istotne, to potrzebujesz swobodnej modyfikacji utworzonej ścieżki narzędzia, a SmartCAM jest jedynym programem CAM / CAD, który to dostarcza.

Program CAM z pełną kontrolą użytkownika nad ścieżką narzędzia. Dostępna jest polska lub angielska wersja językowa.

Bezpłatna wersja testowa programu CAM do maszyn CNC

Specjalnie dla Państwa wprowadziliśmy darmowe wersje testowe oprogramowania CAD CAM. Do wyboru udostępniamy wszystkie moduły z rodziny Smartcam`a. Jesteśmy przekonani, że z naszą pomocą w sprawny i efektywny sposób przebiegnie ewentualne wdrożenie komputerowego wspomagania i wytwarzania w Państwa firmie. W celu otrzymania wersji testowej prosimy o kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail lub uzupełnienie formularza z naszej strony internetowej:

Bezpłatna wersja testowa

Do wersji testowej udostępniamy bezpłatnie podręczniki pdf z opisem interfejsu programu oraz ćwiczeniami. Interfejs oraz samouczki są opracowane w języku polskim.

program cam cad 2D 3D SmartCAM do frezowania, toczenia, wycinania na maszynach CNC
Program CAM SmartCAM wygląd symulacji

Program CAM  wybrane zagadnienia.

Weryfikacja i symulacja w programie została przebudowana. Producent wprowadził szereg drobnych i większych usprawnień. W aktualnej wersji należy szczególnie podkreślić przebudowę symulacji opartej na systemie ModuleWorks.

 • Nowa Symulacja oparta na algorytmie ModuleWorks
 • Rozbudowa w zakresie osi obrotowych
 • Usprawnienia w operacjach frezowania i toczenia
 • Rozszerzenie funkcji użytecznych

Program CAM i nowa symulacja oparta na algorytmie ModuleWorks

W obecnej wersji została stworzona od nowa symulacja ruchu narzędzia i usuwanego materiału oparta na algorytmie ModuleWorks. W trakcie symulacji użytkownik może swobodnie obracać i przesuwać model, a każdy etap weryfikacji zapisać do wybranej warstwy jako model stl i wykorzystać do kolejnego etapu analizy modelu.

Symulacja w programach CAM
 • Weryfikacje w jednym obszarze graficznym programu
 • Zoptymalizowany wygląd okna dialogowego i dostępnych poleceń
 • Symulacja oparta na przestrzennym modelu i przygotówce
 • Dynamiczny podgląd analizowanego modelu w trakcie symulacji
 • Zapis weryfikowanego modelu w dowolnym momencie symulacji
 • Usprawniony algorytm unikania błędów i kolizji

Rozbudowa w zakresie osi obrotowych

Z nową wersją program cam został przebudowany pod względem możliwości zastosowania osi obrotowej. Został zwiększony zakres obsługiwanych konfiguracji jak również przebudowano pytania definicji maszyny dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę na postprocesorem.

Oś obrotowa w programie CAM SmartCAM

Usprawnienia w operacjach frezowania i toczenia

Producent stworzył dla ścieżek opartych na regionach nowy algorytm obliczeniowy skracając czas obliczeniowy
i eliminując zbędne ruchy narzędzia względem poprzednich wersji programu.

Frezowanie otwartego profilu w oprogramowaniu CAM

Rozszerzenie funkcji użytecznych

Wersja 2017 wprowadziła bardzo przydatną funkcje swobodnego przenoszenia obiektów w liście elementów
przy pomocy prawego przycisku myszy, co znacznie skraca czas pracy.

Dodatkowo producent wprowadził między innymi:

 • Nową grupę poleceń w pasku Proces – “Job info…” i “Weryfikacji”
 • Polecenia usprawniające pracę z biblioteką KBM
 • Łączenie plików uwzględniające narzędzia i kroki
 • Aktualizacja translatorów plików CAD
 • Polecenie przekroju bryły wybierane bezpośrednio z menu programu
 • Usprawniony algorytm unikania błędów i kolizji. Szczegółowe informacje o nowościach dodanych do programu CAD wersji SmartCAM2017 można odnaleźć na stronie producenta:

Co nowego SmartCAM 2017…