Obróbka 3D generowanie g-kodu na CNC

Obróbka 3D, a następnie generowanie g-kodu na maszyny CNC w systemie CAM SmartCAM jest już dostępna w module Advanced Milling. Użytkownik ma do wyboru polską lub angielską wersję językową. Przed zakupem programu jest możliwość użyczenia bezpłatnej wersji do testów. W tym czasie proponujemy darmowe samouczki pdf, filmy instruktażowe oraz nagrania z modelami użytkownika. Jednocześnie udzielamy wsparcia technicznego poprzez telefon, e-mail lub połączenia on-line.

Jaki system CAM wybrać do obróbki 3D?

System CAM CAD SmartCAM Advanced Milling daje Tobie możliwość pracy w trzech osiach jednocześnie plus dwóch osiach ustawczych. Zastanawiając się jaki system CAM wybrać należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaką posiadasz maszynę i jakie elementy chcesz produkować. Jeśli więc chcesz, aby Twój frez poruszał się w 3 osiach jednocześnie, to wybór modułu Advanced Milling będzie odpowiedni zarówno dla kształtów krawędziowych jak i pryzmatycznych modeli przestrzennych.

Przykładowe elementy wykonane w programie CAM. Została zastosowana obróbka 3D.
Modele możliwe do wykonania w programie CAM

Wybrane możliwości systemu CAM i CAD 2D

Ścieżki bezpośrednio z modelu bryłowego

Użytkownicy mogą tworzyć ścieżki na podstawie modelu przestrzennego składającego się z pryzmatycznych ścian bryłowych lub powierzchniowych. Nasz system CAM udostępnia grupy frezowania Klasycznego oraz Adaptive HSM. Parametry dostępne w oknach dialogowych umożliwiają parametryczną kontrolę tworzonej ścieżki.

Obróbka 3D Adaptive HSM z modelu 3D w systemie CAD CAM
Obróbka 3D bezpośrednio z modelu 3D

4 i 5 oś pozycjonująca

Użytkownicy mogą programować czwartą i piątą oś ustawczą. Maszyna może być skonfigurowana ze stołem obrotowym lub obrotową głowicą. W generatorze kodu można zdefiniować rozwiązania stół/stół, stół/głowica czy głowica/głowica.

Ścieżki narzędzia można tworzyć na lokalnych płaszczyznach roboczych zdefiniowanych w przestrzeni 3D.
Płaszczyzny robocze można zdefiniować za pomocą zestawu elastycznych metod, w tym ich pozycjonowania i zorientowania ze ścian modeli bryłowych. Często używane płaszczyzny pracy można przechowywać i przywoływać.

Obróbka 5 osi ustawczych przygotowana w systemie CAM
5 osi ustawczych, indeksowanych w systemie CAM SmartCAM


Ścieżki Zgrubne Adaptive

W tym module zawarte są już w standardzie Procesy Adaptive HSM, które zachowują stały kontakt narzędzia z materiałem skrawanym.

Technologia Adaptive Toolpath zapewnia stałe obciążenie narzędzia i pracę HSM dzięki czemu można zastosować znacznie wyższe prędkości i posuwy. Rezultatem jest skrócenie czasu cyklu obróbki dla procesu i bardziej elastyczne metody operacji.

System CAM - Obróbka 3D Adaptive Advanced Milling
Obróbka 3D Adaptive w Advanced Milling


3 osiowe ścieżki z siatki krzywych

Moduł zezwala na opisanie ścian CAD siatkami krawędzi, a następnie utworzenie na nich ścieżek wykańczających. Jest to szczególnie przydatna funkcja jeśli nie wykonujemy detali o pofalowanych kształtach powierzchniowych zbyt często. W przeciwnym razie zalecamy wyższy moduł Free Form.

Obróbka 3D wykańczająca oparta na krzywych
Obróbka 3D wykańczająca oparta na krzywych

Jakie strategie obróbki 3D są dostępne?

W module Advanced Milling są dostępne wszystkie techniki z Production Milling. Można zapoznać się z wybranymi zagadnieniami klikając w poniższy link:
SmartCAM Production Milling obróbka 2 osie

Dodatkowo system CAM Advanced Milling zawiera cykle klasyczne działające bezpośrednio na modelach 3D oraz zaawansowane techniki wydajnościowe HSM Adaptive. Można je tworzyć z modeli krawędziowych oraz modeli 3D pryzmatycznych bryłowych i powierzchniowych.

Obróbka 3D klasyczną kieszenią w programie CAM
Obróbka 3D klasyczna kieszeń w systemie CAM

Frezowanie modeli 3D: Kieszeń

Polecenie umożliwia usuwanie materiału z wewnętrznej zamkniętej kieszeni zbudowanej z bryły lub powierzchni.

Kieszeń może być przelotowa lub nieprzelotowa i zawierać dowolną ilość wysp czy półek. Ściany kieszeni mogą być
proste lub pochyłe.


Frezowanie 3D klasyczny profil w systemie CAM
Frezowanie 3D klasyczny profil w programie CAM

Frezowanie modeli 3D: Profil

Polecenie umożliwia usuwanie materiału wzdłuż profilu bezpośrednio wybranego z modelu bryłowego lub przestrzennego.

Profile mogą być przelotowe lub nieprzelotowe i zawierać dowolną ilość półek. Profil może być prosty lub pochyły.


Obróbka 3D klasyczny planar w programie CAM
Obróbka 3D klasyczny planar w programie CAM

Frezowanie modeli 3D: Planar

Polecenie umożliwia usuwanie materiału bezpośrednio z modelu bryłowego lub powierzchniowego uwzględniające jednocześnie przygotówkę.

Model może się składać z różnych cech bryłowych jak wyspy, wnęki, rdzenie elementy przelotowe, czy nieprzelotowe. Proces Planar sprawdzi się zarówno w prostych modelach pryzmatycznych jak i skomplikowanych formach czy matrycach.


Frezowanie regionów Adaptive HSM
Frezowanie regionów Adaptive HSM

Adaptive Frezowanie: Region z krzywych

Operacja Adaptive oparta na bazie utworzonych regionów, czyli obszarów definiujących co ma być frezowana, a co nie.

Grupa regionów na podstawie której jest tworzony ruch narzędzia roboczy lub szybki może być wykonana na profilach otwartych, zamkniętych, czy częściowych. Dodatkowo można definiować obszary do unikania, a przygotówka może być z profilu zamkniętego lub otwartego.


Frezowanie Adaptive HSM na krzywych
Frezowanie Adaptive HSM na krzywych

Adaptive HSM Frezowanie na krzywych

Zbiór procesów opartych na technikach wydajnościowych HSM Adpative tworzonych na podstawie krzywych.

Kieszeń:

Usuwa materiał z jednego lub więcej zamkniętych profili kieszeni krawędziowych z wyspami lub bez.

Planowanie:

Usuwa materiał powyżej jednego lub więcej zamkniętych profili ścian krawędziowych z wyspami lub bez.

Otwarty Profil:

Usuwa materiał z otwartego profilu krawędziowego otoczonego krawędzią graniczną.


Obróbka 3D kieszeń Adaptive HSM z modelu 3D
Obróbka 3D kieszeń Adaptive HSM z modelu 3D

Adaptive Milling: Kieszeń z bryły

Proces kieszeniowania oparty na technikach wydajnościowych HSM Adaptive tworzonych bezpośrednio z modelu 3D.

Kieszeń może być przelotowa lub nie oraz może zawierać dowolną ilość wysp czy półek, a ściany mogą być proste lub pochyłe.


Obróbka 3D planar Adaptive HSM z modelu 3D
Obróbka 3D planar Adaptive HSM z modelu 3D

Adaptive Frezowanie: Planar z bryły

Proces planar oparty na technikach wydajnościowych HSM Adaptive tworzonych bezpośrednio z modelu 3D przy uwzględnieniu wybranej przygotówki.

Planar może być tworzony z modeli przelotowych lub nie. Może zawierać dowolną ilość wysp czy półek, a ściany mogą być proste lub pochyłe. Jest to przydatna strategia zgrubna dla prostych modeli pryzmatycznych bądź skomplikowanych form i matryc.


Wiercenie Gwintowanie w CAM
Wykonanie otworów w programie CAM

Otwory

Program umożliwia tworzenie otworów o różnym stopniu skomplikowania.

Tworzenie otworów jest dostępne we wszystkich modułach programu SmartCAM. Otwory mogą być tworzone na różne sposoby, poprzez wskazanie współrzędnych punktu, czy poprzez wykrycie cech. Program dzięki cechom rozpozna czy otwory są przelotowe, czy nie przelotowe. Wiercenie, gwintowanie nie będzie już stanowić problemu nie zależnie od ich ilości w detalu.

Zapraszamy do bezpłatnego samouczka przedstawiającego wiercenie w programie CAM.

Obróbka 3D i sposoby symulacji w systemie CAM

Symulacja, analiza i kontrola trajektorii narzędzia w symulatorze CAM.
Weryfikacja w programie CAM

Każdy moduł w SmartCAMie posiada rozbudowaną symulację wykonywanej obróbki.

Ścieżkę narzędzia można zweryfikować z przygotówką, mocowaniem lub bez, w zależności od potrzeb. Po włączeniu półfabrykatu, model z przygotówką, jest aktualizowany podczas każdego ruchu narzędzia.

System kontroli kolizji sprawdza, czy ruch szybki lub posuw nie przechodzi przez przygotówkę, mocowanie czy oprawkę. Problematyczne sytuacje mogą zostać oflagowane i wyraźnie zaznaczone podczas weryfikacji.

Weryfikacja może obejmować standardowe i niestandardowe narzędzia i uchwyty.

Półfabrykat może zostać zapisany i wczytany do kolejnej symulacji jak model początkowy, co znacznie przyśpiesza analizę obróbkową.

Symulacja w programie CAM SmartCAM