Toczenie z napędzanymi narzędziami w osie C i Y przy programowaniu na maszynie CNC wymaga użycia modułu Advanced Turning z rodziny produktów CAM SmartCAM. Jest to bardzo zaawansowany produkt zawierający w sobie następujące techniki:

 • Ścieżki klasyczne frezarskie oparte na profilach
 • Ścieżki klasyczne frezarskie oparte na modelach 3d
 • Strategie Adaptve HSM frezarskie opart na profilach
 • Strategie Adaptive HSM oparte na modelach 3D
 • Operacje tokarskie oparte na profilach
 • Cykle tokarskie oparte na modelach 3D
 • Tworzenie otworów z cech
 • Synchronizacje głowic

Ponieważ moduł tokarski Advacned Turning umożliwia toczenie z napędzanymi narzędziami, to wyżej wymienione techniki frezarskie są już zawarte w tym module i nie wymagają dodatkowego wkładu finansowego. O wybranych procesach można poczytać na stronie:

Moduł zaawansowanego toczenia posiada również wszystkie polecenia Production Turning, z którymi można się zapoznać na stronie:

W tym module CAM użytkownik będzie mógł programować maszyny CNC wielozadaniowe z jedną głowicą narzędziową czy dwiema, Możliwa jest obsługa przechwytu, konika lub podajnika prętów. Zapraszamy do kontaktu i zdefiniowania potrzeb wynikających z posiadanej tokarki CNC oraz produkowanych elementów. W module tokarski bardzo często można stworzyć makra, czyli podprogramy które automatyzują produkcje. SmartCAM sam narysuje zarys i wykona podstawowe operacje tokarskie. Przyda się to zwłaszcza w produkcji seryjnej.

Wybrane istotne cechy modułu Advanced Turning oś C i Y

Procesy z modeli 3D

Użytkownik może tworzyć operacje technologiczne wskazując model 3D do toczenia. Nie trzeb tworzyć granicy czy zarysu z modelu przestrzennego.

Cykle tokarskie z napędzanymi narzędziami
Programowanie toczenia bezpośrednio z modeli 3D

Obróbka osi C i Y

Advanced Turning umożliwia użytkownikowi toczenie z napędzanymi narzędziami w osiach C i Y

toczenie z napędzanymi narzędziami
Toczenie z napędzanymi narzędziami

Synchronizacja

Programista CAM może synchronizować ruchy w dwóch głowicach, co jest również zwizualizowane na zaawansowanej symulacji.

toczenie z napędzanymi narzędziami i synchronizacją
Synchronizacja w programie CAM

Wiercenie Gwintowanie w CAM
Wykonanie otworów w programie CAM

Otwory

Program umożliwia tworzenie otworów o różnym stopniu skomplikowania.

Tworzenie otworów jest dostępne we wszystkich modułach programu SmartCAM.
Otwory mogą być tworzone na różne sposoby, poprzez wskazanie współrzędnych punktu, czy poprzez wykrycie cech. Program dzięki cechom rozpozna czy otwory są przelotowe, czy nie przelotowe.
Wiercenie, gwintowanie nie będzie już stanowić problemu nie zależnie od ich ilości w detalu.

Toczenie z napędzanymi narzędziami, programowanie tokarki jeszcze szybsze

 • Biblioteka KBM, czyli baza wiedzy o maszynach, narzędziach i parametrach
 • Automatyzacja procesów poprzez parametryczne makra, czyli generowanie g-kodu w sposób automatyczny dla podobnych detali
 • Profesjonalna symulacja i kontrola kolizji
 • Zaawansowane i otwarte dla użytkownika postprocesory
 • Automatyczne raporty obróbkowe
 • Programowanie tokarki z analizą czasu obróbki w systemie CAM SmartCAM
 • Toczenie z napędzanymi narzędziami w osi C
 • Toczenie z napędzanymi narzędziami w osi Y

Symulacja, weryfikacja i analiza obróbki w programie CAM

Program CAM Advanced Turning toczenie z napędzanymi narzędziami
Toczenie z napędzanymi narzędziami osią C i Y

Każdy moduł w SmartCAMie posiada rozbudowaną symulację wykonywanej obróbki.

Ścieżkę narzędzia można zweryfikować z przygotówką, mocowaniem lub bez, w zależności od potrzeb. Po włączeniu półfabrykatu, model z przygotówką, jest aktualizowany podczas każdego ruchu narzędzia.

System kontroli kolizji sprawdza, czy ruch szybki lub posuw nie przechodzi przez przygotówkę, mocowanie czy oprawkę. Problematyczne sytuacje mogą zostać oflagowane i wyraźnie zaznaczone podczas weryfikacji.

Weryfikacja może obejmować standardowe i niestandardowe narzędzia i uchwyty.

Półfabrykat może zostać zapisany i wczytany do kolejnej symulacji jak model początkowy, co znacznie przyśpiesza analizę obróbkową.

Symulacja w programie CAM SmartCAM

Skąd pobrać program CAM?

Program CAM można pobrać z bezpłatnie wysłanego przez nas linku do wersji na tokarkę z napędzanymi narzędziami w osi C i Y. Tokarka CNC musi posiadać oś c i/lub y oraz być wyposażone w odpowiednie oprawki i narzędzia. Z naszej strony udostępniamy oprogramowanie CAM oraz darmowe postprocesory z bazy producenta. Skontaktuj się z nami przez telefon, wiadomość e-mail lub poprzez zapytanie CAM z naszej strony internetowej.