Programowanie tokarki dwuosiowej, toczenie 2 osie, jest już możliwe w podstawowym module Production Turning. Program został zaprojektowany tak, aby użytkownik w krótkim czasie mógł przygotować i zoptymalizować program na maszynę CNC.

Programowanie tokarki – czemu w środowisku CAM?

Programowanie tokarki nawet dwuosiowej na panelu maszyny w obecnych czasach wydaję się częstą praktyką w halach produkcyjnych. Niestety wiążę się to niejednokrotnie z brakiem chęci zainwestowania dodatkowych pieniędzy w system CAM. Jednak przyglądając się zaletą korzystania z modułu Production Turning jesteśmy przekonani, że w wielu firmach nastąpią zmiany. Przykładowymi zaletami są:

 • Tworzenie programu off-line, przy komputerze
 • Możliwość szybkiego rysowania 2D
 • Gospodarka narzędziowa
 • Tworzenie szablonów programów
 • Toczenie 2 osie
 • Optymalizacja trajektorii
 • Symulacja i weryfikacja
 • Szybsza praca
 • Brak przestojów maszynowych ze względu na pisanie programu
 • oraz wiele innych

Procesy, operacje, strategie tokarskie

Proces Liniowy

Trajektoria narzędzia jest tworzona na bazie wskazanego profilu i wybranej przygotówki z konturu lub punktu. W procesie możemy między innymi zdefiniować głębokość, kąt przejścia oraz naddatki do pozostawienia.

Programowanie tokarki, strategia toczenia liniowego w programie CAM
Programowanie tokarki procesem liniowym


Proces Rowek

Programowanie rowka na tokarce w programie CAM jest nadzwyczaj intuicyjne. Użytkownik wskazuje początek i koniec oraz dobiera parametry z okna dialogowego.

Programowanie tokarki, toczenie rowka w tanim programie CAM
Programowanie tokarki z procesem toczenia rowka

Proces Kontur

Ruch narzędzia w procesie konturu jest zależny od profilu detalu. Operacja maksymalnie dopasowuje się do jego kształtu. Programista może wybrać czy ma być analizowany półfabrykat czy nie.

Programowanie tokarki z toczenie konturem
Obróbka konturowa na tokarce CNC

Proces Profil

W tej strategi nóż tokarski wykonuje przejście wykańczające według wskazanego profilu.

Toczenie 2 osie Proces profilu SmartCAM
Proces przejścia wykańczającego na maszynie CNC

Toczenie Gwintu

Toczenie gwintu w programie jest oparte na wyborze właściwego narzędzia oraz parametrów z okna dialogowego programu.

Programowanie na tokarce gwintu
Programowanie na tokarce gwintu

Proces Odcięcia

Jest to często jedna z ostatnich operacji i polega na odcięciu gotowego detalu od pręta.

Cykl odcięcia
Odcięcie wykonanego detalu

Symulacja, weryfikacja i analiza obróbki w programie CAM

Production Turning Toczenie 2 osie z przygotówką
Toczenie CNC 2 osie

Każdy moduł w SmartCAMie posiada rozbudowaną symulację wykonywanej obróbki.

Ścieżkę narzędzia można zweryfikować z przygotówką, mocowaniem lub bez, w zależności od potrzeb. Po włączeniu półfabrykatu, model z przygotówką, jest aktualizowany podczas każdego ruchu narzędzia.

System kontroli kolizji sprawdza, czy ruch szybki lub posuw nie przechodzi przez przygotówkę, mocowanie czy oprawkę. Problematyczne sytuacje mogą zostać oflagowane i wyraźnie zaznaczone podczas weryfikacji.

Weryfikacja może obejmować standardowe i niestandardowe narzędzia i uchwyty.

Półfabrykat może zostać zapisany i wczytany do kolejnej symulacji jak model początkowy, co znacznie przyśpiesza analizę obróbkową.

Symulacja w programie CAM SmartCAM

Wybrane cechy programu -programowanie tokarki jeszcze szybsze

 • Biblioteka KBM, czyli baza wiedzy o maszynach, narzędziach i parametrach
 • Automatyzacja procesów poprzez parametryczne makra, czyli generowanie g-kodu w sposób automatyczny dla podobnych detali
 • Profesjonalna symulacja i kontrola kolizji
 • Zaawansowane i otwarte dla użytkownika postprocesory
 • Automatyczne raporty obróbkowe
 • Programowanie tokarki z analizą czasu obróbki w systemie CAM SmartCAM

Kurs programowania CAM

Uruchomiliśmy kurs na naszym kanale Youtube, obrazujący podstawy programowania maszyn numerycznych z poziomu CAMa. Zawiera w sobie informacje o interfejsie oraz sposobie wyboru procesów technologicznych. Zapraszamy do subskrypcji kanału CAD CAM i polubieniach nas na Facebooku.