Szkolenia CAD grupowe oraz indywidualne realizujemy dla osób prywatnych oraz firm, które chcą poszerzyć wiedzę z programów do projektowania z zakresu modelowania płaskiego i przestrzennego.

Szkolenia CAD z zakresu CAD 2D oraz CAD 3D
Szkolenia w programie CAD ViaCAD i SharkCAD

Szkolenia CAD grupowe

Szkolenia grupowe do 4 osób obecnie realizujemy w trybie on-line. Mamy przygotowane dwa kursy podstawowe dotyczące trybu CAD 2D oraz trybu CAD 3D. Kursy należy zrealizować kolejno, oznacza, to że uczestnik musi znać polecenia trybu 2D, aby móc wykonać zadania z modelowania przestrzennego. Opis programu szkoleń znajduje się na poniższej stronie internetowej.

Cena szkolenia grupowego

Cena za szkolenie grupowe wynosi tylko 390 zł brutto.


Czas szkolenia grupowego

Szkolenie grupowe trwa 8 godzin zegarowych.


Terminy szkoleń grupowych

Przewidziane są dwa warianty.
Pierwszy wariant to podział na dwa spotkania po 4 godziny we wtorek i środę od godziny 17 do 21.
Drugi wariant to szkolenie 8 godzinne w piątek w godzinach od 8 do 16.


Zapisy

Zapisy na szkolenia przyjmujemy poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny. Po otrzymaniu zgłoszenia weryfikujemy dostępność terminu i informujemy osobę zainteresowaną o szczegółach związanych z zasadami szkolenia oraz płatnością.

Program Szkolenia CAD 2D

Jest to bazowe szkolenie od którego należy zacząć naukę. Realizujemy je w programie ViaCAD 2D.
Osobom uczestniczącym w kursie udostępniamy wersje demo programu.

CAD 2D – podstawy interfejsu w środowisku ViaCAD i SharkCAD

Omówienie Interfejsu

 • Omówienie podstaw pracy z programem
 • Menu górne
 • Pasek bocznych poleceń
 • Aktywacja okien dialogowych
 • Tworzenie własnych palet narzędzi
 • Omówienie okna Ustawienia (wybór jednostek pracy)

Import/Eksport formatów

 • Import formatów dwg, dxf
 • Eksport formatów dwg, dxf
 • Import modeli 3D step, stl, sat

Szkicowanie 2D – podstawy

 • Nawigacja obszaru pracy
 • Przesuwanie modelu
 • Podstawy układu osi „Grippera”
 • Omówienie polecenia linii
 • Omówienie polecenia łuki, okręgi
 • Prymitywy kształtów 2D (prostokąt, wielokąt…)

Edycja geometrii – podstawy

 • Przycinanie
 • Wydłużanie
 • Lustro
 • Skala

Edycja geometrii – szyki

 • Szyk kołowy
 • Szyk prostokątny
 • Szyki pozostałe

Okno Inspektor

 • Omówienie okna dialogowego Inspektor
 • Zmiana cech
 • Zmiana kolorów
 • Edycja geometrii
 • Edycja parametrów geometrii

Okno Warstwa

 • Zasady pracy z warstwami
 • Dodaj warstwę
 • Usuń warstwę
 • Przenoszenie geometrii

Historia modelu 2D

 • Analiza okna historii
 • Wprowadzanie zmian
 • Wyświetlanie listy elementów

Biblioteka symboli

 • Zarządzanie biblioteką symboli
 • Wybór symboli
 • Dodawanie symboli

Okno Style

 • Wypełnianie Obszarów
 • Style wypełnień
 • Kolory, linie rodzaje i zmiany

Wymiary

 • Omówienie wymiarów
 • Style wymiarowania

Szkice 2D – Wiązania

 • Rodzaje wiązań
 • Przykłady zastosowania
 • Szkicowanie 2D i wprowadzanie zmian

Dokumentacja Techniczna

 • Tworzenie szablonu 2D
 • Tworzenie dokumentacji 2D
 • Dokumentacja 2D z importowanego modelu 3D

Drukowanie

 • Parametry drukowania
 • Przygotowanie modelu do druku
 • Druk do pdf
Przyciąganie podczas szkicowania w programach cad
Przyciąganie przy tworzeniu dokumentacji 2D
2d dokumentacja, Proste Szkicowanie 2D
Szkicowanie 2D Narzędzia
Rzuty 2D w programie CAD intucyjne i szybkie do wykonania
Rzuty 2D w programie CAD

Program szkolenia CAD 3D

Jest to szkolenie, które powinno być poprzedzone kursem CAD 2D. W trackie szkolenia nauczysz się podstawowych technik modelowania. Realizujemy je w programie ViaCAD Pro.
Osobom uczestniczącym w kursie udostępniamy wersje demo programu.

Modelowanie Bryłowe

 • Prymitywy 3D
 • Wyciąganie
 • Wiedzenie
 • Obracanie
 • Profile

Edycja Brył

 • Zmiany parametryczne
 • Zmiany Swobodne

Szyki brył

 • Prostokątne
 • Kołowe
 • Parametryczne

Zaginanie

 • Zaginanie ścian
 • Rozwijanie ścian
 • Wydłużanie/Skracanie ścian

Modelowanie Powierzchniowe

 • Omówienie różnic pomiędzy bryłami i powierzchniami
 • Prymitywy 3D
 • Wyciąganie
 • Wiedzenie
 • Obracanie
 • Profile

Edycja Powierzchni

 • Zamiana powierzchni na bryłę
 • Zamiana bryły na powierzchnie
 • Modyfikacja ścian

Druk 3D

 • Przygotowanie modelu do druku 3D
 • Analiza modelu do druku 3D
 • Eksport do formatu stl

Dokumentacja 3D na 2D

 • Dokumentacja 2D z modelu 3D
 • Rzuty
 • Przekroje
 • Wymiarowanie
Polecenie do swobodnej zamiany krzywych 2D na modele 3D
Swobodne wyciąganie modeli płaskich na modele przestrzenne
Schody i szyki w programie CAD
Schody i szyki w CAD 3D
Szkolenia CAD Nakrętka 3D model
Nakrętka 3D

Szkolenia CAD indywidualne

Szkolenia indywidualne są przeznaczone dla osób, firm, które mają sprecyzowany zakres materiału do nauki. W takim przypadku każde szkolenie jest omawiane i tworzony jest indywidualny plan szkoleniowy. Terminy oraz pora jest dopasowana do klienta. Nauka może być zrealizowana u użytkownika w firmie. Koszt szkolenia podlega wycenie i jest zależny od liczby osób, czasu trwania oraz kosztów dojazdowych.

W przypadku zainteresowania szkoleniem indywidualnym prosimy o wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny.