Porównanie modelu i przygotówki
|

SmartCAM 2020

5/5 - (5 votes)

Początkiem listopada ukazała się nowa wersja programu CAM SmartCAM 2020. Kolejny rok z rzędu obserwujemy pojawienie się usprawnionej wersji w czwartym kwartale roku.

Producent położył nacisk na rozwój kilku aspektów programu:

 • Symulacja ruchów narzędzia i usuwanego materiału.
 • Przebudowa poleceń prawego przycisku myszy.
 • Rozbudowa wyboru elementów na poziomie filtrów.
 • Automatyczne nadanie nazw nowo utworzonym procesom.
 • Wyświetlanie wyglądu projektu w folderze systemu operacyjnego.
 • Aktualizacja formatów danych.
 • Dodanie kolejnych poleceń do tworzenia własnych makr.
 • Dodanie kolejnych poleceń do rozbudowy postprocesorów.

Rozbudowa symulacji

Symulacja w naszym CAMie jest dla programistów jedną z najważniejszych elementów systemu. Dlatego tak bardzo producent kładzie nacisk na rozwój tego zagadnienia. Po uruchomieniu weryfikacji w oknie dialogowym zobaczymy nowy przycisk, który jest zbiorem dodatkowych ustawień przydatnych do analizy obrabianego modelu.

Symulacja G-kodu w programie CAM
Weryfikacja w programie SmartCAM

Wybierając przycisk dodatkowych ustawień użytkownik może wyświetlić:

 • kolor detalu
 • kolor kroku, narzędzia z danego procesu
 • wybrany z okna kolor przedstawiający tylko usuwany materiał
 • ruchy współbieżne i przeciwbieżne
 • podcięcia w zadanej tolerancji
 • odchyłki tolerancji względem modelu i usuniętego materiału
Porównanie modelu i przygotówki
Różnica między modelem, a półfabrykatem.

Filtrowanie

Nasi użytkownicy od początkowych wersji mają do dyspozycji filtrowanie ścieżki, rysunku CAD na różne sposoby. Dzięki temu szybciej możemy coś znaleźć, czy wyświetlić w naszym projekcie. Programiści dodali nowy przycisk i zakres filtracji w wersji SmartCAM 2020.

Wybór elementów z okna graficznego
Wybór elementów z obszaru graficznego.

Zaznaczone obiekty w oknie dialogowym wskazują na nowe polecenia filtracji. Użytkownik może zaznaczać szybko z obszaru graficznego cechy otworów, regiony, czy np. wszystkie elementy, które są przypisane do wskazanego narzędzia. Dzięki temu praca z programem staje się jeszcze szybsza.

Optymalizacja interfejsu

Bardzo ważnym czynnikiem jest ułatwienie i przyśpieszenie pracy z programem, co przyczynia się na zysk finansowy całej firmy. Producent z roku na rok dodaje lub modyfikuje istniejący interfejs tak, aby programistom pracowało się wygodniej. W ramach obecnej wersji należy zwrócić uwagę na kilka aspektów pracy.

Wyświetlanie nazw procesów

W wersji SmartCAM 2020 program automatycznie nadaje nazwy utworzonym procesom dzięki czemu łatwiej zidentyfikować daną operacje. Naturalnie użytkownik cały czas może zmienić nazwy operacji według własnych potrzeb.

Nazwy operacji w SmartCAM 2020
Nazwy procesów w SmartCAM 2020

Menu prawego przycisku.

Menu prawego przycisku z obszaru graficznego, czy listy elementów zostało zmodyfikowane tak, aby użytkownik miał szybszy dostęp do najważniejszych parametrów programu. Jest to kolejna zmiana, która przyśpiesza pracę z programem.

Menu prawego przycisku w CAM
Menu prawego przycisku myszy

Powiększanie okien

W dotychczasowych wersjach było jednoznacznie wydzielone miejsce na wpisywanie notatek, czy opisów. Obecnie pola można powiększać przeciągając okna.

Wyświetlanie zdjęć projektu w katalogach

Często zdarza się, że szukamy na komputerze naszych projektów. Ustawiając w systemie duże ikony możemy podejrzeć nasze projekty bez otwierania ich w programie.

Podgląd projektów SmartCAM 2020, w ikonach w Windows
Podgląd ikon w katalogach systemu.

Bezpłatne wersje programu

Zapraszamy do bezpłatnych testów SmartCAMa. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przychylnie zostaną przyjęte przez naszych obecnych użytkowników. Również liczymy na zainteresowane pozostałe grono programistów. Z chęcią udostępnimy Państwu wersje testową jak i pomożemy przy rozpoczęciu pracy.

Wersja testowa można pobrać po uzupełnieniu formularza z naszej strony lub kontaktując się z nami telefonicznie bądź przez wiadomość e-mail.

Link do formularza bezpłatnej wersji programu SmartCAM.

Podobne wpisy