Falina Twój Partner w Programach CAD i CAM
email: info@falina.pl
tel +48 22 296 78 98

ViaCAD 3D

Polska wersja językowa Program CAD na MAC i PC

ViaCAD 3D 12 jest jednym z najtańszych programów CAD dostępnych na rynku, a oferuje już pełne projektowanie 2d, modelowanie 3D mesh, bryłowe, powierzchniowe i konturowe części pojedynczych oraz złożeń. Dodatkowo pozwala na automatyczne tworzenie budynków przestrzennych oraz nakładanie tekstur na modele 3D. Każda wykonywana operacja jest zapisywana w drzewie historii oraz wybranej warstwie. Program zapewnia kompatybilność z wszystkimi profesjonalnymi programami CAD poprzez obsługę takich formatów jak: DWG, DXF, STL, 3D Studio, JPEG, PNG, Google® SketchUpTM i wielu innych.

Wybrane polecenia ViaCAD 3D
ViaCAD 3D

Projektowanie 2D i 3D

ViaCAD został zaprojektowany od podstaw i umożliwienia projektowanie skomplikowanych modeli w łatwy i szybki sposób. W ViaCAD 2D/3D zawarte są wszystkie funkcje wersji podstawowej. Ponad to projektanci mogą wybrać wiele metod na utworzenie zadanego kształtu przy użyciu między innymi takich narzędzi jak:

 • Krzywe, punkty, linie, splajny, łuki, elipsy, krzywe stożkowe
 • Projektowanie 3D siatki czworokątów mesh
 • Projektowanie brył
 • Funkcje zaokrąglenia, fazy, skorupy, naddatki, otwory
 • Lokalne ściany i modyfikacja zewnętrznych modeli już bez historii tworzenia
 • Formowanie, zaginanie, skręcanie, rozciąganie NURBS niezależnie od historii tworzenia
 • Generowanie rysunków 2D bezpośrednio z modeli 3D
Funkcja Blend ViaCAD 3D
Połączenie w ViaCAD 3D
Bezpośrednia praca z modelem
Griper w ViaCAD 3D

Projektowanie 2D z Dokumentacją

Przenoszenie pomysłów na “papier” dzięki dostępnym narzędziom cadowskim z programem ViaCAD jest wyjątkowo intuicyjne. Dzięki poleceniom do szkicowania 2D, tworzenie dokumentacji, planów elektrycznych, hydraulicznych i otoczenia jest możliwe do zrealizowania w krótkim czasie. Dodatkowo dostępna biblioteka symboli znacznie skraca czas pracy. Tworzenie tabeli BOM sprawia, że mamy utworzony w krótkim czasie raport np. o stanie liczbowym danych elementów w naszym projekcie.

 • Wiązania geometryczne
 • Dostępna Biblioteka różnych symboli
 • Tworzenie własnych symboli
 • Tabele BOM
 • 26 standardowych styli wymiarowania
 • Automatyczne generowanie rysunków 2D z modeli przestrzennych 3D
 • Tworzenie przekrojów, rzutów, czy widoków
 • Praca na warstwach
 • Zaawansowana weryfikacja elementów
 • Eksport modeli 3D do PDF 3D
Biblioteka Symboli w ViaCAD
Biblioteka Symboli
Dokumentacja 2D z 3D
Dokumentacja 2D projektowanie ViaCAD 3D

Wiązania geometryczne i relacje

W ViaCAD 3D użytkownik ma do dyspozycji paletę poleceń z wiązaniami geometrycznymi. Dzięki nim mamy możliwość tworzenia parametrycznego szkicu już od podstaw. Program potrafi automatycznie wykryć relacje geometryczne przy czym użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe wiązania, które może nadawać według uznania:

wiązania geometryczne
Relacje geometryczne
 • Wiązanie geometryczne automatyczne
 • Wiązanie geometryczne poziome
 • Wiązanie geometryczne pionowe
 • Wiązania geometryczne wspólne
 • Wiązanie geometryczne styczne
 • Wiązanie geometryczne prostopadłościenne
 • Wiązanie geometryczne równoległe
 • Wiązanie geometryczne odsunięcia
 • Wiązanie geometryczne równości
 • Wiązanie geometryczne blokady
 • Wiązanie geometryczne koncentryczne
 • Wiązanie geometryczne symetryczne
 • Wiązanie geometryczne punktu środkowego
 • Wiązanie geometryczne współliniowości

Projektowanie swobodne na siatce czworokątów mesh

Z ViaCAD 3D użytkownik ma dostęp do tworzenia swobodnych, organiczny kształtów na bazie siatki czworokątnej mesh. Dzięki tej technice projektant może w bardzo krótkim czasie przenieść swój pomysł na ekran monitora.

 • Gotowe prymitywy mesh, aby rozpocząć pracę jeszcze szybciej
 • Zaawansowane narzędzia mesh, aby tworzyć dowolne kształty
 • Swobodne przeciąganie modelu
 • Praca bezpośrednia z griperem ułatwiającym kopiowanie, przesuwanie, skalowanie itp.

Projektowanie swobodne w programie CAD
Projektowanie Swobodne

Projektowanie 3D na bryłach

Z ViaCAD 3D użytkownik ma dostęp do tworzenia precyzyjnych brył wraz z możliwością parametrycznego nadawania pożądanego kształtu. Modele bryłowe można następnie zamienić na arkusz płaski, wykonać rzuty, przekroje i nanieść wymiary.

 • Prymitywy brył
 • Polecenia faz, zaokrągleń skorup
 • Bryła z obrotu, wyciągnięcia, czy wiedziona
Projektowanie 3D na bryłach w ViaCAD 3D
Projektowanie bryłowe w ViaCAD 3D

Projektowanie przestrzenne na powierzchniach

Modelowanie powierzchniowe dostępne już w wersji ViaCAD 3D składa się wielu poleceń, które ułatwiają szybkie i dokładne modelowanie bardzo niejednorodnych kształtów. Użytkownik przy pomocy technik od wielu lat znanych za-modeluje to co sobie wyobrazi.

 • Powierzchnie siatkowe, zamknięte
 • Powierzchnie z konturów
 • Powierzchnie wiedzione rurowe
 • Rzutowanie krzywych na powierzchnie
 • Tworzenie krzywych z modeli i wiele innych

Projektowanie powierzchniowe w ViaCAD 3D
Projektowanie z powierzchni w ViaCAD 3D

Drukowanie 3D

Program CAD został wyposażony w bardzo przydatne narzędzia do weryfikacji druku 3D. Dzięki temu po zaprojektowaniu modelu pod wydruk na drukarce 3D użytkownik może sprawdzić, czy będzie to możliwe do wykonania.

 • Analiza druku
 • Analiza normalnych
 • Analiza zwisów
 • Analiza grubości
 • Animacja wycinków
 • Dodawanie wsporników
 • Optymalny rozkład
Druk 3D narzędzia ViaCAD 3d
Analiza druku 3D

Intuicyjny i Łatwy do Nauki

Seria ViaCAD i SharkCAD została oparta na tym samym interfejsie, dostosowanym do optymalnej i ergonomicznej pracy. Z drugiej strony raz zapoznawszy się z programem przejście do kolejnej serii minimalizuje czas poświęcony na naukę do minimum. Użytkownik koncentruje się na swoim pomyśle i projekcie, a nie programie dlatego projektowanie jest takie intuicyjne i łatwe.

 • Intuicyjny interfejs
 • Polska wersja językowa
 • Dostępny w sprzedaży podręcznik drukowany
 • Dostępne w programie samouczki w postaci nagrań filmowych
 • Dostępne w programie samouczki pdf
 • Wsparcie techniczne od nas, firmy Falina

Interfejs programu CAD do projektowania ViaCAD 3D
Widok projektowania w ViaCAD 3D PL

Wymiana Danych

ViaCAD 3D umożliwia wymianę danych między innymi w postaci SAT, DXF, DWG oraz wiele innych.

Chcesz przetestować program?

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem programu i chcesz bezpłatnie przetestować program to zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz zgłoszeniowy, wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny. Po rozpoczęciu pracy z programem jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiadamy na pytania, pomagamy rozwiązać problemy, a nasze wsparcie opracowujemy również poprzez nagania filmów instruktażowych.

Program do projektowania 3D
Projektowanie CAD ViaCAD 3D v12 PL