Rysowanie Absolutne - Efekt końcowy

Rysowanie Absolutne i Rysowanie Przyrostowe

5/5 - (3 votes)

Rysowanie absolutne lub rysowanie przyrostowe są technikami tworzenia szkiców 2D lub 3D dostępnymi w serii programów CAD ViaCAD i SharkCAD poprzez panel PrecyzyjnyPunkt.

Precyzyjny Punkt
Szkicowanie Absolutne lub Relatywne (Przyrostowe)

Rysowanie absolutne czym jest?

Rysowanie absolutne jest szkicowaniem opartym o dane odniesione do globalnego układu współrzędnych. Musimy zatem podać w programie współrzędną X i Y w odniesieniu do miejsca bazowego. Kolejna współrzędna będzie również odniesiona do punktu zero. Zatem rysując linię o długości 100 mm możemy podać kolejno dane:

x 10, y 10, a następnie x110, y 10.

Przyjrzyjmy się kolejno poleceniom z których korzystamy bardzo tanim programie np. w ViaCAD 2D, aby utworzyć linię z panelem PrecyzyjnyPunkt

Rysowanie Absolutne
Współrzędne absolutne dla punktu pierwszego linii
Szkicowanie Absolutne
Współrzędne absolutne dla punktu drugiego linii
Rysowanie Absolutne - Efekt końcowy
Utworzona linia poprzez metodę absolutną

Rysowanie przyrostowe (relatywne) czym jest?

Rysowanie przyrostowe charakteryzuje się tym, że podajemy kolejne położenie względem ostatnio dodanego punktu, a nie globalnego układu współrzędnych. Przyjrzyjmy się zatem jak narysować linię o wymiarze 100mm korzystając z tej techniki w programie ViaCAD 2D.

Rysowanie Relatywne
Dane relatywne dla punktu pierwszego linii
Rysowanie Przyrostowe
Dane przyrostowe dla punktu drugiego linii

Zwróć uwagę, że tym razem podajemy tylko przesunięcie względem ostatniego punktu, czyli dx=100, dy=0. Dzięki temu uzyskamy linię analogicznie do techniki absolutnej. Jednak w tym przypadku nie musieliśmy znać dokładnych wymiarów naszego rysunku względem globalnego układu współrzędnych.

Samouczek CAD

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego samouczka w postaci nagrania. Mamy nadzieję, że film ten jeszcze bardziej wyjaśni różnicę pomiędzy tymi dwiema technikami. Samouczek jest nagrany w programie ViaCAD, zachęcamy do bezpłatnych testów programu.

Rysowanie absolutne i przyrostowe w programie CAD

Kanał YouTube

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami na naszym blogu oraz kanale YouTube Falina CAD

Podobne wpisy